Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ κατά το 1825μ.χ.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες


Η δύναμις του Τακτικού Στρατού κατά το έτος 1825 ήτο 4.000 άνδρες, η δε σύνθεσή του η ακόλουθη:

Διοικητής
Συνταγματάρχης Κάρολος Φαβιέρος, Γάλλος
παραλαβών την Δ/σιν την 30ην Ιουλίου 1825 παρά του Συνταγματάρχου Ροδίου.

  ΠΕΖΙΚΟΝ
 1. Α' Τάγμα (Αθηνών) - 8 Λόχων (120-140 ανδρών έκαστος)
 2. Β' Τάγμα (Ναυπλίου) - 6 Λόχων (120-140 ανδρών έκαστος)
 3. Γ' Τάγμα (Αθηνών) - 8 Λόχων (120-140 ανδρών έκαστος)
 4. Δ' Ημίταγμα - 4 Λόχοι (120-140 ανδρών έκαστος)
 5. Τμήμα Ελαφρού Πεζικού Ανιχνευτών Σταυροφόρων Δυνάμεως 250 ανδρών
  ΙΠΠΙΚΟΝ
  Διοικητής Tαγματάρχης Ρεννώ, Γάλλος
 1. 'Υλη Λογχιστών
 2. 'Υλη Καραμπινοφόρων
 3. 'Υλη Ανίππων
  ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Διοικητής Λογαγός Εμμανουήλ Καλλέργης
  Πυροβολαρχία 200 ανδρών μετά τεσσάρων (4) ορεινών πυροβόλων
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟΝ

  Από του Σεπτεμβρίου 1825 ήρξατο λειτουργούν εν Ναυπλίω εργοστάσιον επισκευής παλαιών τυφεκίων και πυροβόλων, ως και κατασκευής πυρομαχικών και βλημάτων πυροβολικού, υπό την διεύθυνσιν του Γάλλου Συνταγματάρχου Αρνώ, αφιχθέντος εκ Γαλλίας με Επιτελείον πυροτεχνουργών και αναγκαιούντων μηχανημάτων.

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  Διοικητής/Διευθυντής Λογαγός Μαγιές, Γάλλος
  Η Σχολή Αξιωματικών Τακτικού Σώματος ελειτούργησε από τον Οκτώβριο 1825
  Πρόκειται για την πρώτη Στρατιωτική Σχολή της Νεωτέρας Ελλάδος
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

  Διά θεσπίσματος του Βουλευτικού της 11ης Οκτωβρίου 1825 απεφασίσθη η σύστασις των αναγκαίων Νοσοκομείων διά την περίθαλψιν των ασθενών και τραυματιών.

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  'Αμα τη συγκροτήσει του, το Τακτικόν Σώμα μετέβη εις Αθήνας την 1ην Οκτωβρίου 1825 γενόμενο ενθουσιωδώς δεκτόν.
  Τον Μάρτιο του 1826, ο Φαβιέρος, άνευ διαταγών και με δική του πρωτοβουλία, ωδήγησε το Τακτικόν εις Κάρυστον.όπου ηττήθη από τον Ομέρ Πασά τον Καρυστινό
  Ανεσυγκροτήθη εκ ν έου εις Αθήνας και έλαβε νέες στολές. Αυτές ήταν:

 1. Αμπέχωνο γαλάζιο στολισμένο στα στήθη με αργυρόπλεκα γαϊτάνια
 2. παντελόνι φαιό
 3. κράνος αγγλικό μαύρο, απαστράπτων, με λοφίο από μαύρα και άπρα πτερά
 4. Σπαθιά αξιωματικών με χρυσή λαβή
 5. όπλα στρατιωτών με ξιφολόγχη
 6. δερμάτινος γυλιός
  Παρά την λαμπρή εμφάνιση, το Σώμα εστερείτο ηθικού και δεν εσημείωσε αξιόλογη δράση με εξαίρεση την είσοδό του στην πολιορκουμένη υπό του Κιουταχή Ακρόπολη των Αθηνών την 30η Νοεμβρίου 1826.
  Η ενίσχυσις των πολιορκουμένων με άνδρες και εφόδια παρέτεινε την πολιορκία έως τις 27 Μαϊου 1827 οπότε υπήρξε συνθηκολόγησις υπέρ των Τούρκων.
  Τα λείψανα του Τακτικού ανεσυγκροτήθησαν εις Πόρον και ανεχώρησαν δια την τελευταία εκστρατεία στην Χίο τον Οκτώβριο του 1827.
  Η Ελληνική κυβέρνησις, μη δυναμένη να συντηρήση το Τακτικόν, ενέκρινε την εκστρατεία της Χίου διότι τα έξοδα τα ανέλαβαν οι Χιώτες της διασποράς. 'Ετσι, η τελευταία δύναμις στρατού εξέφυγε από τα χέρια της Κυβερνήσεως η οποία, ανίκανη να επιβληθή στην εσωτερική αναρχία, κατέφυγε εις Αίγινα εν αναμονή του Καποδίστρια.

  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ