ΘΕΤΙΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ.
Εναυπηγήθη το 1912-13 στο ναυπηγείο Vulkan στο Στέτσιν Γερμανίας (σήμερα Πολωνίας).
Εκόστισε 500.000 φράγκα και ενετάγη στον Στόλο το 1913.
Το 1916 κατεσχέθη υπό των Γάλλων κι επεστράφη το 1917 αφού η Ελλάς ενώθηκε με την Entente.
Εχρησιμοποιήθη κατά τον Α' Π.Π. ως συνοδευτικό-ανθυποβρυχιακό νηοπομπών στο Αιγαίο.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Μικρασιατικού πολέμου.
Κατά τον μεσοπόλεμο εχρησιμοποιήθη ως βοηθητικόν.
Παρωπλίσθη και εξεποιήθη το 1926.
Το Τορπιλοβόλο ΘΕΤΙΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Μπελού ΘΕΤΙΣ που ενετάγη το 1830 και παρωπλίσθη το 1833.
  • 3... Η Φραγματοθέτις ΘΕΤΙΣ πρώην αμερικανικό ΑΝ103, που ενετάγη πλοίο ποντίσεως φρσγμάτων το 1960.
Του ιδίου τύπου ΑΙΓΛΗ , ΑΛΚΥΟΝΗ , ΑΡΕΘΟΥΣΑ , ΔΑΦΝΗ , ΔΩΡΙΣ .
Το Τορπιλοβόλο ΘΕΤΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ