ΠΑΝΟΡΜΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ
Πρώην Αυστριακό 92F
Κατεσκευάσθη το 1914 στα ναυπηγεία Monfalcone
Παρεχωρήθη μετά την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων.
Παρελήφθη το 1922
Του έγινε γενική επισκευή το 1926 από το πλωτό συνεργείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Στις 11 Μαρτίου του 1928 (Κυβερνήτης Πχης Λούκας), ενώ παρέπλεε την Αίγινα προσήραξε πλησίον του ακρωτηρίου Τούρλος, εκόπη στα δύο και εβυθίσθη χωρίς θύματα.. Κατόπιν ο κυβερνήτης απεπειράθη να αυτοκτονήση και αυτοτραυματίτηκε βαριά με αποτέλεσμα πολύμηνη και πολύπονη νοσηλεία.
Η ονομασία ΠΑΝΟΡΜΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΚΙΟΣ , ΚΥΔΩΝΙΑΙ , ΚΥΖΙΚΟΣ , ΠΕΡΓΑΜΟΣ , ΠΡΟΥΣΑ .
Το Τορπιλοβόλο ΠΑΝΟΡΜΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ