ΟΘΩΝ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ.
Εναυπηγήθη στον Ναύσταθμο Πόρου υπό την εποπτείαν του ναυπηγού Γ. Τομπάζη το 1837.
Καθειλκύσθη τον Οκτώβριο του 1837, εστοίχισε 495.821 δραχμές και απεδείχθη από τα καλύτερα της εποχής του.
Εχρησιμοποιήθη για μετακινήσεις του βασιλέως Όθωνος εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και για κρατικές μεταφορές.
Το 1845 υπέστη γενική επισκευή και αναλεβήτωση στην Τουλών. Κατά την επιστροφή, στις 28 Σεπτεμβρίου 1845, λόγω αμελείας καθηκόντων του αξιωματικού φυλακής προσήραξε στις ακτές της Νεαπόλεως. Ο εκεί Ναύσταθμος του Βασιλείου των Δύο Σικελιών εβοήθησε στην επισκευή και το ΟΘΩΝ απέπλευσε μετά 7 εβδομάδες.
Το 1850 από 6 Ιανουαρίου έως 17 Απριλίου κατεσχέθη υπό των Άγγλων για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Το 1851 υπέστη εκ νέου γενική επισκευή και αναλεβήτωση στην Τουλών η οποία διήρκεσε ένα έτος.
Τον Μάιο 1854 κατεσχέθη υπό των Γάλλων κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο ενώ το ίδιο έτος μετέφερε Αθηναίους στις νήσους του Σαρωνικού λόγω επιδημίας χολέρας.
Το 1860 υπέστη νέα αναλεβήτωση στην Ελλάδα ενώ το ΑΘΗΝΑ μετέφερε τους λέβητες εκ Γαλλίας.
Το 1862 έλαβε μέρος στον αποκλεισμό του Ναυπλίου κατά την καταστολή της εξεγέρσεως.
Μετά την μεταπολίτευση του 1862 και εκδίωξη του βασιλέως Όθωνος το πλοίο μετωνομάσθη σε ΑΘΗΝΑΙ.
Η ονομασία ΟΘΩΝ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΘΗΝΑΙ .
Το Ατμόπλοιο ΟΘΩΝ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ