ΑΡΚΑΔΙ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ.
ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ DREAM.
Εναυπηγήθη στα ναυπηγεία H.W. Potter & Son στο Mercey της Αγγλίας ως ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ.
Αγοράσθηκε στις ΗΠΑ με χρήματα Ελλήνων του Λονδίνου για ενίσχυση της Κρητικής Επαναστάσεως του 1866.
Αφίχθη αμέσως στην Ελλάδα και μετέφερε πρόσφυγες, εθελοντές, πυρομαχικά και εφόδια για ενίσχυση των Κρητών Επαναστατών.
Το πλήρωμά του απετελείτο από κατώτερο προσωπικό του Ναυτικού.
Κατώρθωσε να πραγματοποιήση 12 αποστολές στην Κρήτη διαφεύγοντας συνεχώς και έτσι απεκλήθη από τους Τούρκους "σεϊτάν βαπορού" δηλ. "διαβολοβάπορο".
Στις 22 Μαΐου 1867, Στην 13η αποστολή του, με κυβερνήτη τον Αγγελικάρα, και ενώ αναχωρούσε από Κρήτη, συνήντησε 4 Τουρκικά πολεμικά που το κατεδίωξαν έως τα Αντικύθηρα όπου και το απέκλεισαν. Πριν η διαμαρτυρία της Ελληνικής κυβερνήσεως φέρει αποτέλεσμα, ο Αγγελικάρας επεχείρησε έξοδο, διέσπασε τον κλοιό των Τουρκικών πολεμικών και έπλευσε στην Σύρο για επισκευές.
Στις 6 Αυγούστου 1867, με κυβερνήτη τον Κουρεντή, ενώ ξεφόρτωνε πυρομαχικά στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, έγινε αντιληπτό από τουρκικά πολεμικά και ενώ είχε χρόνο να διαφύγη ο κυβερνήτης επροτίμησε πρώτα να ολοκληρώση την αποστολή του δηλ. την εκφόρτωση των εφοδίων και κατόπιν να δώση μάχη για διαφυγή. Από εχθρική βολή εβλήθη ο δεξιός τροχός και προ του κινδύνου αιχμαλωσίας ο κυβερνήτης κατέβασε την ελληνική σημαία, έστρεψε το σκάφος στην ακτή και το προσήραξε. Απεβίβασε πλήρωμα κι επιβάτες με ασφάλεια και το επυρπόλησε. Τα τουρκικά πολεμικά που προσήγγισαν έσβυσαν την πυρκαϊά και ερυμούλκησαν το πλοίο έως τον Κεράτιο κόλπο επιδεικνύοντάς το ως λάφυρο πολέμου. Στην συνέχεια οι Τούρκοι το επεσκεύασαν και το ωνόμασαν ARKADI.
Το ΑΡΚΑΔΙ επραγματοποίησε συνολικώς 26 αποστολές.
Η ονομασία ΑΡΚΑΔΙ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Ατμόπλοιο ΑΡΚΑΔΙ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ