ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πλωτάρχης (P 96)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ.
ΠΡΩΗΝ USS PGM29, ΠΡΩΗΝ PC1565.
Έλαβε το όνομά του προς τιμήν του Πλωτάρχου Μ. Χατζηκωνσταντή, κυβερνήτου του Υποβρυχίου ΠΡΩΤΕΥΣ. Κατά την περιπολία του Υ/Β στην Αδριατική, εβύθισε το ιταλικό μεταγωγικό «Sardenia» 11.452 τόννων στην είσοδο του κόλπου Αυλώνος.
Λόγω παλαιότητας του υλικού και της κακής λειτουργίας των πηδαλίων το Υ/Β ανεδύθη και το ιταλικό συνοδεύων Τ/Β «Andares» το εμβόλισε και το εβύθισε αύτανδρο.
Εναυπηγήθη το 1943-44 στις ΗΠΑ.
Παρεχωρήθη στον Ελληνικό Στόλο σαν μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής βοηθείας το 1947.
Παρελήφθη από τον Αντιπλοίαρχο Γ. Ζέπο στις 11 Δεκεμβρίου 1947 στο Norfolk Virginia ΗΠΑ.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 19 Μαρτίου 1948.
Εχρησιμοποιήθη εντατικώς κατά τον εμφύλιο και κατόπιν ως περιπολικό στο Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.
Ετέθη εν παρωπλισμώ αρχικώς στις 10 Ιουλίου 1976 αλλά επανενεργοποιήθη την 1η Οκτωβρίου 1977 προς αντικατάστασιν του συγκρουσθέντος ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ.
Παρωπλίσθη οριστικώς στις 10 Ιουλίου 1979.
Η ονομασία ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ (P 14), ΛΑΣΚΟΣ (P 52), ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ (P 57), ΜΠΛΕΣΣΑΣ (P 61), ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ (P 70).
Η Κ/Φ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ