ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (P 52)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JAGUAR (Klasse 141)
Πρώην Ρ 198, πρώην Γερμανικό HABICHT Ρ 6075.
Εναυπηγήθη: 29 Σεπτεμβρίου 1957 στα Ναυπηγεία Friedrich Lurssen Werft, Vegesack.
Εδώθη στην Ελλάδα σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας
Κατέπλευσε σαν φορτίο στην Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο: 24 Μαρτίου 1977.
Του ιδίου τύπου ΚΑΤΑΙΓΙΣ Ρ-51, ΕΣΠΕΡΟΣ Ρ-50, ΚΥΚΛΩΝ Ρ-53, ΛΑΙΛΑΨ Ρ-54, ΣΚΟΡΠΙΟΣ Ρ-55, ΤΥΦΩΝ Ρ-56.
Παρωπλίσθη στις 23 Αυγούστου 1995.
Η Τορπιλάκατος ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Ρυμουλκό ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που ενετάγη το 1926 και εβυθίσθη τον Απρίλιο 1941 υπό Γερμανικών αεροσκαφών.
  • 2... Το Ρυμουλκό ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ το οποίον ενετάγη το 1948 και παρωπλίσθη το 1969.
Του ιδίου τύπου ΕΣΠΕΡΟΣ (P 50), ΚΑΤΑΙΓΙΣ (P 51), ΚΥΚΛΩΝ (P 53), ΛΑΙΛΑΨ (P 54), ΣΚΟΡΠΙΟΣ (P 55), ΤΥΦΩΝ (P 56).
Η Τορπιλάκατος ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ