ΚΑΤΑΙΓΙΣ (P 51)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JAGUAR (Klasse 141)
Πρώην Ρ 197, πρώην Γερμανικό FALKA Ρ 6072.
Εναυπηγήθη: 29 Σεπτεμβρίου 1957 στα Ναυπηγεία Friedrich Lurssen Werft, Vegesack.
Εδώθη στην Ελλάδα σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας
Παρελήφθη υπό του Πλωτάρχου Ε. Ξενάκη εν πλώ και ενετάγη στον Στόλο: 13 Φεβρουαρίου 1976.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 26 Νοεμβρίου 1976
Παρωπλίσθη την 1 Ιανουαρίου 1981.
Η ονομασία ΚΑΤΑΙΓΙΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΕΣΠΕΡΟΣ (P 50), ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (P 52), ΚΥΚΛΩΝ (P 53), ΛΑΙΛΑΨ (P 54), ΣΚΟΡΠΙΟΣ (P 55), ΤΥΦΩΝ (P 56).
Η Τορπιλάκατος ΚΑΤΑΙΓΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ