ΑΓΑΘΟΣ Υποκελευστής (P 231)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ.
Πλαστικό διπλέλικο σκάφος.
Δωρεά της Εταιρείας "ΖΕΥΣ-ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΤΕΡΑ".
Εναυπηγήθη στα ελληνικά ναυπηγεία LAΜBRO-ZEH.
Παρελήφθη στις 23 Ιανουαρίου 1982 από τον ΣΕΑ/Μ Ν. Μοσχούτη.
Δεν εχρησιμοποιήθη ως επιχειρησιακό λόγω προβλημάτων ταχύτητος και κραδασμών.
Εχρησιμοποιήθη για εκπαίδευση χειρισμών των αξιωματικών ΣΕΑ/Μ.
Παρωπλίσθη στις 8 Μαρτίου 1989.
Η ονομασία ΑΓΑΘΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Περιπολικό ΑΓΑΘΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ