ΕΡΑΤΩ (M 60)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Castagno M 5504, πρώην USS AMS/MSC-74.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Henry C.V. Grebe & Co., Inc., Chiage, Illinois, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο την 8η Μαρτίου 1954.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 10 Οκτωβρίου 1995 με πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Ν. Γουργουρή.
Το Ναρκοθηρικό ΕΡΑΤΩ παροπλίσθηκε στις στις 3 Οκτωβρίου 2006 στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Στόλου.
Χρησιμοποιήθηκε ως στόχος επιφανείας και βυθίστηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008.
Η ονομασία ΕΡΑΤΩ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΕΥΝΙΚΗ (M 61).
Το Ναρκαλιευτικό ΕΡΑΤΩ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ