ΠΑΤΜΟΣ (M 213)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
Πρώην BYMS 2229
Παρεχωρήθη στις αρχές του 1946 από την Αγγλία για την εκκαθάριση των ελληνικών θαλασσών από τα ναρκοπέδια.
Έλαβε μέρος με επιτυχία στις επιχειρήσεις του εμφυλίου στις νήσους Σάμο και Ικαρία (κυβερνήτης Ανθυποπλοίαρχος Ν. Νομικός)
Παρωπλίσθη το 1966.
Η ονομασία ΠΑΤΜΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΦΡΟΕΣΣΑ (M 209), ΖΑΚΥΝΘΟΣ (M 212), ΙΘΑΚΗ (M 214), ΚΑΛΥΜΝΟΣ (M 201), ΚΑΡΤΕΡΙΑ (M 203), ΚΑΣΟΣ , ΚΕΡΚΥΡΑ (M 208), ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (M 207), ΚΩΣ , ΛΕΡΟΣ (M 210), ΛΕΥΚΑΔΑ (M 206), ΠΑΞΟΙ (M 202), ΠΑΡΑΛΟΣ (M 204), ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ (M 205), ΣΥΜΗ (M 211).
Το Ναρκαλιευτικό ΠΑΤΜΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ