ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ.
Ιστοφόρο ναυπηγηθέν στον Ναύσταθμο Πόρου το 1833-1834.
Κατεσχέθη από τους Άγγλους για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Η κατάσχεσις ίσχυσε από 1 Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 1850 στην Σύρο.
Παρωπλίσθη μεταξύ 1843-1846 κριθέν οικονομικώς ασύμφορον.
Εξεποιήθη σε δημοπρασία το 1858 αντί 3.450 δραχμών.
Η Κανονιοφόρος ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Η Κορβέττα ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ τύπου Flower η οποία παρεδόθη δανεική από την Αγγλία το 1943 και επεστράφη το 1959.
  • 3... Το Α/Τ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ τύπου Gearing FRAM I το οποίο ενετάγη το 1980 και παρωπλίσθη το 1992.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ , ΑΣΤΙΓΞ , ΔΩΔΕΚΑΤΗ , ΕΝΔΕΚΑΤΗ , ΚΑΝΑΡΗΣ , ΚΟΧΡΑΝ , ΚΡΙΕΖΗΣ , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ , ΜΙΑΟΥΛΗΣ , ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ , ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ , ΤΟΜΠΑΖΗΣ , ΤΣΑΜΑΔΟΣ .
Η Κανονιοφόρος ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ