ΛΟΓΧΗ

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη στην Αγγλία στα ναυπηγεία Yarrow το 1906
Το Α/Τ ΛΟΓΧΗ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Το Α/Τ ΛΟΓΧΗ τύπου Fletcher το οποίον ενετάγη το 1960 και παρωπλίσθη το 1990.
Του ιδίου τύπου ΘΥΕΛΛΑ , ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ , ΣΦΕΝΔΟΝΗ .
Το Α/Τ ΛΟΓΧΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ