ΚΙΜΩΝ (D 218)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
© Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ο πρώτο της σειράς, πρώην USS Semmes - DDG18.
Εναυπηγήθη: Το 1960 στο Ναυπηγηγείο Αvondale Marine Ways, Inc, New OrIeans, La.
Καθειλκύσθη: 20-5-1961 και ενετάγη στο Ναυτικό των ΗΠΑ στις 10-12-1962.
Ύψωσις Ελληνικής Σημαίας: 12-9-1991 στην Philadelphia, Pa..
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:27-5-1992.
Πρώτος κυβερνήτης ήτο ο Αντιπλοίαρχος Δ. Καλλέργης.
Η ονομασία Κίμων εδόθη προς τιμήν του Αθηναίου ναυάρχου Κίμωνος ο οποίος έδρασε κατά την εποχή των Ελληνο - Περσικών Πολέμων.
Η επίσημη τελετή υποστολής της Σημαίας του πλοίου (παρωπλίσθη) έγινε την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004 στον Ναύσταθμο Κρήτης.
Η ονομασία ΚΙΜΩΝ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (D 221), ΝΕΑΡΧΟΣ (D 219), ΦΟΡΜΙΩΝ (D 220).
Το Α/Τ ΚΙΜΩΝ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ