ΙΕΡΑΞ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΕΡΚΟΥΡΟΣ -ΚΟΤΕΡΟ-.
ΠΡΩΗΝ ΒΟΝΙΤΣΑ ΠΡΩΗΝ ΛΕΩΝ
Μετωνομάσθη σε ΙΕΡΑΞ το 1865 από ΒΟΝΙΤΣΑ
Εχρησιμοποιήτο ως μικρά βασιλική θαλαμηγός προσκεκολλημένη στην ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ.
Διελύθη το 1875.
O Κέρκουρος ΙΕΡΑΞ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Το Α/Τ ΙΕΡΑΞ του 1912 των βαλκανικών πολέμων που παρωπλίσθη το 1946.
  • 3... Το Α/Τ ΙΕΡΑΞ πρώην αμερικανικό USS ELΒΕRΤ DE768 το οποίον παρελήφθη το 1951 και παρωπλίσθη το 1991.
O Κέρκουρος ΙΕΡΑΞ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ