ΒΟΝΙΤΣΑ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΕΡΚΟΥΡΟΣ -ΚΟΤΕΡΟ-.
Μετωνομάσθη σε ΒΟΝΙΤΣΑ από ΛΕΩΝ αμέσως μετά την μεταπολίτευση του 1862
Μετωνομάσθη εκ νέου σε ΙΕΡΑΞ το 1865.
Η ονομασία ΒΟΝΙΤΣΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
O Κέρκουρος ΒΟΝΙΤΣΑ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ