ΑΙΟΛΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΜΠΕΛΛΟΥ.
Ενετάγη στον Στόλο το 1830.
Το 1833 αναφέρεται ως κότερο.
Παρωπλίσθη και διελύθη το 1839.
Η Μπελού ΑΙΟΛΟΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ