ΣΠΕΤΣΑΙ

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΘΩΡΗΚΤΟΝ
Εναυπηγήθη το 1890 στην Χάβρη κατόπιν Ελληνικής παραγγελίας
Τον Ιανουάριο του 1897, με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ι. Βώκο και Διοικητή Θωρηκτής Μοίρας Πλοίαρχο Α. Ράινεκ, εστάλη στην Κρήτη με τα ΜΥΚΑΛΗ, ΑΛΦΕΙΟΣ, ΠΗΝΕΙΟΣ και άλλα μικρότερα για προστασία των διωκωμένων από τους Τουρκους, Ελλήνων και προς υποστήριξιν του ελληνικού σώματος του Συνταγματάρχου Τιμ. Βάσσου που είχαν αποβιβασθή στο Κολυμπάρι Χανίων.
Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1897 με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Γ. Αποστόλη, και μαζύ με τα άλλα πλοία της Μοίρας Ιονίου εβομβάρδισαν τις τουρκικές φρουρές του Αμβρακικού χωρίς μεγάλη επιτυχία
Έλαβε μέρος στους πολέμους 1912-13 με κυβερνήτη τον Μοίραρχο Θωρηκτής Μοίρας, Πλοίαρχο Π. Γκίνη
Εχρησιμοποιήθη από το 1922 έως το 1929 ως Σχολή Συνεννοήσεως
Διελύθη το 1929-30
Το Θ/Κ ΣΠΕΤΣΑΙ είναι το 3o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Ιστιοφόρος Κορβέττα ΣΠΕΤΣΑΙ της Λασκαρίνας ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ που ενετάγη στον Στόλο το 1828 και επυρπολήθη από τον Μιαούλη το 1831.
  • 2... Η Ατμoβάρις ΣΠΕΤΣΑΙ που ενετάγη το 1881 και το 1889 μετωνομάσθη σε ΑΚΤΙΟΝ.
  • 4... Το Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ (τύπου DARDO) που ενετάγη το 1933 και παρωπλίσθη το 1945.
  • 5... Η Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ τύπου ΜΕΚΟ 200ΗΝ ελληνικής κατασκευής που ενετάγη το 1996.
Του ιδίου τύπου, ΥΔΡΑ , ΨΑΡΑ .
Το Θ/Κ ΣΠΕΤΣΑΙ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ