ΤΑΤΟΪ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Τουρκικό τορπιλοβόλο, κλάσεως Akhisar, ναυπηγηθέν εις Ναυπηγεία Ansaldo Ιταλίας το 1906.
Κατά την διάρκεια του Ιταλοτουρκικού Πολέμου το 1911, αυτεβυθίσθη από το πλήρωμά του στον Αμβρακικό.
Ανελκύσθη από το Ελληνικό Ναυτικό το 1913, επεσκευάσθη και ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο με το όνομα ΤΑΤΟΪ.
Εχρησιμοποιήθη σαν ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ.
Παρωπλίσθη το 1921 και εξεποιήθη.
Η ονομασία ΤΑΤΟΪ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ .
Το Τορπιλοβόλο ΤΑΤΟΪ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ