ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ (πρών τουρκ. ANTALYA)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Τουρκικό τορπιλοβόλο, κλάσεως Akhisar, ναυπηγηθέν εις Ναυπηγεία Ansaldo Ιταλίας το 1906.
Κατά την διάρκεια της καταλήψεως της Νικοπόλεως, στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο, αυτοβυθίσθηκε από το πλήρωμά της στον Αμβρακικό.
Ανειλκύσθη από το Ελληνικό Ναυτικό, επεσκευάσθη και ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο με το όνομα ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ.
Παρωπλίσθη το 1919 και εξεποιήθη.
Η ονομασία ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΤΑΤΟΪ .
Το Τορπιλοβόλο ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ