ΚΑΡΤΕΡΙΑ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Ατμοκορβέτα.
Τροχήλατη με 4 ιστούς και ημιολική ιστιοφορία. Υπήρξε το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό σκάφος της Ελλάδος.
Εναυπηγήθη στην Αγγλία το 1825 στα Ναυπηγεία Brent του Deptford.
Πρώτος πλοίαρχος ο Frank Abney Hastings ο οποίος ανέλαβε μέρος των εξόδων και επιμελήθηκε της κατασκευής της.
Κατά την διάρκεια του ταξειδίου στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1826 εξερράγη πυρκαϊά η οποία αχρήστευσε τις μηχανές. Εσυνέχισε με ιστία.
Ελαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις του Αγώνα. Στις 11 Μαϊου 1827 απέθανε ο κυβερνήτης Hastings στο Βασιλάδι Μεσολογγίου.
Παρωπλίσθη το 1830.
Η Τροχήλατη Ατμοκορβέτα ΚΑΡΤΕΡΙΑ είναι το τρίτο του Πολεμικού Ναυτικού που φέρει την ονομασία αυτή.
Η Ατμοκορβέτα ΚΑΡΤΕΡΙΑ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Το Ναρκαλιευτικό ΚΑΡΤΕΡΙΑ που ενετάγη το 1943 με κυβερνήτη τον Υποπλοιάρχο Πύρρο Σπηρομήλιο και παρωπλίσθη το 1973.
  • 3... Η Κ/Φ ΚΑΡΤΕΡΙΑ τύπου Thetis -Klasse 420- η οποία ενετάγη το 1992 και παρωπλίσθη το 2004.
Η Ατμοκορβέτα ΚΑΡΤΕΡΙΑ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ