ΑΡΗΣ (A 74)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εκπαιδευτικό σκάφος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
Σε περίοδο πολέμου χρησιμοποιείται ως πλωτό νοσοκομείο ή οπλιταγωγό.
Εναυπηγήθη τον Οκτώβριο 1976 στα Ναυπηγεία Σαλαμίνος.
Καθειλκύσθη στις 4 Οκτωβρίου 1978.
Ενετάγη στον Στόλο στις 10 Ιανουαρίου 1980.
Διέθετε υπόστεγο ελαφρού ελικοπτέρου.
Η επίσημη τελετή υποστολής της Σημαίας του πλοίου (παρωπλίσθη) έγινε την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2004 στον όρμο της Αμφιάλης.
Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ είναι το 6o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Ενετάγη το 1827. Το 1829 μετονομάσθει σε ΑΘΗΝΑ και το 1879 παλι σε ΑΡΗΣ. Εβυθίσθη το 1921.
  • 2... Η Γαβάρα ΑΡΗΣ πρώην ΗΡΑΚΛΗΣ η οποία ενετάγη το 1834 και εβυθίσθη το 1842.
  • 3... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ πρώην ΑΘΗΝΑ που ξαναονομάστικε ΑΡΗΣ το 1879. Είναι το σκάφος του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Εβυθίσθη το 1921.
  • 4... Η Τορπιλοθέτις-Ναρκοθέτις ΑΡΗΣ (επίτακτο) χρησιμοποιηθέν ως ναρκοθέτις κατά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-13.
  • 5... Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ το οποίον ενετάγη το 1927, ηχμαλωτίσθη υπό των Γερμανών το 1941 και εβυθίσθη το 1942.
Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ