ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (A 374)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠEΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΝ
Παρελήφθη στις 23 Ιουνίου 1945.
Εχρησιμοποιήθη κυρίως για ανεφοδιασμό εντός λιμένων..
Παρωπλίσθη στις 12 Ιουλίου 1998.
Το Π/Φ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Το Π/Φ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ