τύπου Παναγοπουλος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Σκάφος κράματος αλουμινίου.
 • Τα ΠΑΟ βρίσκονται στα πλευρά της μικρής υπερκατασκευής η οποία βρίσκεται τελείως στην πρύμνη.
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 23μ.
   • Μέγιστο πλάτος 5μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 1μ.
   • Εκτόπισμα πλήρες φόρτου 35 τ.
   • Ταχύτης 38 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 6 άτομα
   • Αυτονομία 1.600 ν.μ. με 25 κ.
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 2 x Ντήζελ MTU 12V331 TC92 των 3.060 ίππων
   • 2 έλικες
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • Ρ/Ε Επιφανείας Decca
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 1 πολυβόλο 12,7χιλ
   • 2 εξαπλά ΠΑΟ 106χιλ    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ