τύπου LST 511-1152

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 100μ.
  • Μέγιστο πλάτος 15,24μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3,4μ.
  • Εκτόπισμα 1.653τ. (πλήρες φορτίου 4.080τ.), σε ακτή αποβάσεως 2.366
  • Ταχύτης Οικονομική 9 κόμβοι
  • Μέγιστη Συνεχής 11,6 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 95 άτομα (8 αξιωματικοί-87 ναύται)
  • Αυτονομία 9.500 ν.μ. με 9 κ.
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • 2 x Ντήζελ GM 16-567Α, 1.700 bhp/1.34MW, 2 έλικες (εκτός του ΚΡΗΤΗ L-171και ΛΕΣΒΟΣ LST-34)
  • To L-171 KPHTH 2 x Ντήζελ GM 16-278Α, 1.700 bhp/1.34MW, 2 έλικες
  • Ηλεκτρισμός 300 kW
  • Καύσιμα 569 τόννοι
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
  • 300 Στρατιώται
  • 4 LCVP
  • Ωφέλιμο Στρατιωτικό Φορτίο 2.100 τόννοι
 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ εκτός του ΛΕΣΒΟΣ LST-34
  • Ρ/Ε Ναυτιλίας Decca I-band
  • Ρ/Ε Επιφανείας SPS-10
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • TA ΛΕΣΒΟΣ LST-34, ΛΗΜΝΟΣ L-158, ΣΑΜΟΣ L-179, ΧΙΟΣ L-195
    • 1 Πυροβόλο 3 ιντσών 50-cal.
    • 6 πυροβόλα 20χιλ.
   • ΤΑ ΚΡΗΤΗ L-171, ΣΥΡΟΣ, L-144, ΡΟΔΟΣ L-157, ΙΚΑΡΙΑ L-154, ΛΕΣΒΟΣ L-172
    • 4 πυροβόλα RHEINMETALL 20mm / 90-cal
    • 2 διπλά πυροβόλα BOFORS 40mm / 60-cal.
    • 4 μονά πυροβόλα BOFORS 40mm / 60-cal.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ