Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    • Εκτόπισμα 390τον.
    • Πλήρωμα 4 αξιωματικοί, 5 υπαξιωματικοί, 36 ναύται
  • ΟΠΛΙΣΜΟΣ
    • 2 πυροβόλα των 12 λιβρών  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ