Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    • Εκτόπισμα 25 τόν.
    • Πλήρωμα 1 Αξιωματικός και 5 Ναύται  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ