τύπου Ύδρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 103μ.
  • Μέγιστο πλάτος 15,80μ.
  • Βύθισμα 6.4μ.
  • Εκτόπισμα 4.900 τ.
  • Ταχύτης 17,5 ν.μ.
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 Μηχανές παλινδρομικές και 3 λέβητες 6.900 hp
 • ΘΩΡΑΚΙΣΙΣ
  • 12-30 χιλιοστά την ίσαλο
  • 80 χιλιοστά στα έξαλα
  • 15 χιλιοστά εις βάθος
  • 35 εκατοστά στο κεντρικό πυροβόλο
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  • 3 πυροβόλα των 27 χιλ.
  • 5 ταχυβόλα των 150 χιλ.
  • 1 ταχυβόλο των 10 εκατοστών
  • 3 τορπιλοβλητικοί σωλήνες
  • ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ
   • 8 ταχυβόλα των 65 χιλ. Κανέ
   • Ελαφρά πυροβόλα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ